UMVI

 

Pracovníci Ústavu materiálových věd a inženýrství se podílejí na budování výzkumných center v rámci OP VaVpI (Operační program Výzkum a vývoj pro inovace):

NETME Centre - Centrum nových technologií pro strojírenství

CEITEC - Středoevropský technologický institut

 

 V současnosti řešené projekty

projekty financované EU

ATCZ229ReMaP - Výzkum hořčíkových slitin pro aditivní výrobu strukturálních a biomedicínských dílů
řešitel doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D.
doba řešení 2020 - 2022

projekty TAČR

TN01000071Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství (NCK MESTEC)
řešitel prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
doba řešení 2019 - 2022

projekty OP VVV

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007304Materiály s vnitřní architekturou strukturované pro aditivní technologie
řešitel prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
doba řešení 2018 - 2022

projekty OP PIK - Aplikace

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024942Lineární hydraulické aktuátory pro náročné aplikace
řešitel doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D.
doba řešení 2021 - 2023

 

Ukončené projekty

projekty OP VK

CZ.1.07/2.3.00/20.0197Víceoborový výzkumný tým v oblasti designu materiálů a jeho zapojení do mezinárodní kooperace
řešitel prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
doba řešení 2012 - 2015

 

projekty GA ČR

13-35890SIntermetalické sloučeniny syntetizované in-situ v kineticky nanášeném depozitu
řešitel prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
doba řešení 2013 - 2017

P107/12/P739Příprava intermetalických vrstevnatých struktur a hypereutektických slitin na bázi hliníku
řešitel Ing. Ladislav Čelko, Ph.D.
doba řešení 2012 - 2014; postdoktorský projekt

P107/11/2065Ochranné difúzní povrchové vrstvy pro vysokoteplotní aplikaci u litých niklových superslitin
řešitel prof. Ing. Tomáš Podrábský, CSc.
doba řešení 2011 - 2013