UMVI

Pracovníci Ústavu materiálových věd a inženýrství se podílejí na budování výzkumných center v rámci OP VaVpI (Operační program Výzkum a vývoj pro inovace):

NETME Centre - Centrum nových technologií pro strojírenství

CEITEC - Středoevropský technologický institut

 

 V současnosti řešené projekty

projekty OP VK

CZ.1.07/2.3.00/20.0197Víceoborový výzkumný tým v oblasti designu materiálů a jeho zapojení do mezinárodní kooperace
řešitel prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
doba řešení 2012 - 2015

 

projekty GA ČR

13-35890SIntermetalické sloučeniny syntetizované in-situ v kineticky nanášeném depozitu
řešitel prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
doba řešení 2013 - 2017

P107/12/P739Příprava intermetalických vrstevnatých struktur a hypereutektických slitin na bázi hliníku
řešitel Ing. Ladislav Čelko, Ph.D.
doba řešení 2012 - 2014; postdoktorský projekt

P107/11/2065Ochranné difúzní povrchové vrstvy pro vysokoteplotní aplikaci u litých niklových superslitin
řešitel prof. Ing. Tomáš Podrábský, CSc.
doba řešení 2011 - 2013

 

Témata závěrečných prací

Témata závěrečných prací pro akademický rok 2021/2022 (aktualizováno 15. 9. 2021):

Pracovní příležitosti

thermofisher logo

Mezinárodní společnost Thermo Fisher Scientific nabízí uplatnění absolventům studia, orientovaného na materiálový výzkum. Podrobnosti naleznete v připojeném dokumentu.