UMVI

Podklady pro výuku - zimní semestr

FYZIKA MATERIÁLŮ (5FM)
Přednášky
Stavba hmoty
Vazby mezi atomy (prezentace, text)
Termodynamika, Základy termodynamiky
Kinetika
Difúze
Fázové přeměny a rozpady
Deformace a odpevňovací pochody (el. def., pl. def. a odpevnění)
Lomové chování materiálů
Polymery - struktura a vlastnosti
Cvičení Obálka 5FM
Stavba atomu
Krystalové struktury kovů
Termodynamika čistých látek
Termodynamika roztoků
Entalpické diagramy I pro obecné BRD
Entalpické diagramy II pro Fe-Fe3C
Tvorba proeutektoidního feritu
Konstrukce kinetických diagramů (ARA)
Kvantitativní metody hodnocení struktur
Difuze I
Difuze II
Exponent deformačního zpevnění
Ostatní Přehled látky + otázky

 

STRUKTURA A VLASTNOSTI MATERIÁLŮ (3SV)

Cvičení

Úvodní informace pro systém cvičení 3SV, obálka,
organizace cvičení, časový harmonogram cvičení, arch hodnocení

Úvod, Struktura a vlastnosti slitin železa
Normy - značení ocelí a litin (podklady)
Austenitizace, IRA a ARA diagramy
Základní typy tepelného zpracování
Chemicko-tepelné zpracování
Nízkouhlíkové oceli (příloha 1, příloha 2, příloha 3)
Korozivzdorné a žáruvzdorné oceli
Nástrojové oceli
Grafitické litiny
Neželezné kovy I
Neželezné kovy II
Konstrukční plasty
Volba materiálu, zápočet
Přednášky Výroba oceli
Chemické složení
Fázové přeměny při TZ
Druhy a způsoby TZ
Konstrukční oceli
Korozivzdorné a žáruvzdorné oceli
Nástrojové oceli
Základní druhy litin
Neželezné kovy A
Neželezné kovy B
Polymery
Keramika
Volba materiálů
Ostatní Přehled látky

 

ZÁKLADY CHEMICKÉ TERMODYNAMIKY A KINETIKY (BTK)
Podklady ke studiu Základy chemické termodynamiky a kinetiky
Basics of chemical thermodynamics and kinetics

 

MEZNÍ STAVY MATERIÁLŮ (6MS)
Přednášky Úvodní přednáška
Historie (video 1, video 2)
Elasticita
Plastická deformace I
Plastická deformace II
Tranzitní lomové chování ocelí I
Tranzitní lomové chování ocelí II
Základy lomové mechaniky
Elasticko-plastická lomová mechanika
Únava materiálů
Creep
Lomové chování a zkoušení keramických materiálů
Lomové chování a zkoušení plastů
Cvičení Úvodní cvičení
Elasticita I
Elasticita II
Plastická deformace I
Plastická deformace II
Tranzitní lomové chování ocelí I
Tranzitní lomové chování ocelí II
Lomová houževnatost I
Lomová houževnatost II
Únavové porušení
Creepové porušení
Příklady ze života
Podklady ke studiu Označování materiálů podle evropských norem
Pružnost
Plasticita
Trazitní lomové chování ocelí
Zkoušky odolnosti ocelí proti křehkému lomu, tranzitní teploty
Základy lomové mechaniky
Elasticko-plastická lomová mechanika a měření lomové houževnatosti
Únava materiálu - úvod
Napěťový přístup k únavě materiálu, součásti s vruby
Šíření únavové trhliny
Creep a lom při creepu
Lomové chování keramiky
Oxidace a koroze

 

MEZNÍ STAVY MATERIÁLŮ - kombinované studium (6MS-K)
Přednášky Úvod do předmětu a jeho historie
Materiál a jeho značení
Elasticita
Plastická deformace
Houževnatost, tranzitní lomové chování
Lomová mechanika
Únava materiálu
Creep
Cvičení Označování materiálů podle EU
Elastická deformace
Plastická deformace
Tranzitní lomové chování
Lomová mechanika
Únava materiálů

 

METODY ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ (WZ1)
Přednášky Úvod
Historie zkoušení
Elasticita, vnitřní tření
Plastická deformace I, zkouška tahem - inženýrský diagram
Plastická deformace II, zkouška tahem - skutečný diagram, tvrdost
Houževnatost
Teplotně-tranzitní přístupy - empirické zkoušky
Základy LELM
EPLM a zkoušky lomové houževnatosti, teplotní závislost LH
Lomové chování a zkoušení keramických materiálů
Lomové chování a zkoušení plastů
Cvičení Zkouška tahem - zadání, experimentální data
Únava materiálů - zadání
Creep - zadání, experimentální data

 

MATERIALS TESTING AND EVALUATION, Erasmus Programme (WZ1-A)
Lectures Introduction, history of materials testing
Elasticity
Tensile deformation and tensile test I
Tensile deformation and tensile test II
Toughness/crack resistance, basic concepts
Toughness/crack resistance, empirical approaches
Fracture mechanics
Fracture toughness
Fatigue
Creep
Plastics
Ceramics

 

VÝROBNÍ TECHNOLOGIE (3VT)
Podklady do cvičení Zadání
Zkouška prokalitelnosti oceli - podklad

 

Témata doktorského studia 2017/18

Příležitost pro studenty

 honeywell logo

Společnost Honeywell nabízí pozici pro studenta materiálového inženýrství. Zájemci naleznou detailní informace v přiloženém dokumentu.

Pracovní příležitosti

network logo

 Společnost NETWORK GROUP, s.r.o., divize speciální vláknové optiky hledá zaměstnance na pozici Vývojář v oblasti mikroobrábění femtosekundovým laserem.

 


 bibus metalsSpolečnost BIBUS METALS, s.r.o. hledá mezi našimi studenty či absolventy kolegyni nebo kolegu do obchodního oddělení (podrobnosti o nabízené pozici).