UMVI

Podklady pro výuku - letní semestr

ÚVOD DO MATERIÁLOVÝCH VĚD A INŽENÝRSTVÍ (BUM)
Všeobecné informace Program cvičení
Podmínky udělení zápočtu
Bezpečnost práce
Výsledky individuálního hodnocení studentaPodklady k přednáškámÚvod, základní analytické techniky
Struktura hmoty
Termodynamika a popis rovnovážných stavů
Kinetika a fázové diagramy
Fázové diagramy složek s polymorfní přeměnou
Tuhnutí, krystalizace a reakce v tuhém stavu
Mechanické vlastnosti I
Mechanické vlastnosti II
Konstrukční materiály, kovy
Keramické materiály
Polymery
Kompozitní materiály
Koroze a stárnutí
Cvičení Úvod, Obecné znalosti
Mikroskopie
Krystalografie
Binární rovnovážné diagramy I (prezentace)
Binární rovnovážné diagramy II
Termická analýza
Materiálografie a mikrostruktury
Diagram Fe-Fe3C (metastabilní soustava)
Zkouška tahem
Zkoušky tvrdosti
Zkouška rázem v ohybu
Únava materiálů
Zkouška Přehled látky předmětu BUM

 

DISLOKACE A PLASTICKÁ DEFORMACE (WDD)

Přednášky

Dislokace 01
Dislokace 02
Dislokace 03
Dislokace 04
Dislokace 05
Skripta Fotoelasticimetrie
Krystalová struktura pevných látek
Mechanismy plastické deformace
Úvod do teorie dislokací
Výpočty v rámci lineární izotropní elasticity

 

POVRCHOVÉ INŽENÝRSTVÍ (WPI)
Cvičení Mikroskopie
Mikrotvrdost
Povrchová drsnost
Scratch test (vrypová zkouška)
Nanoindentace

 

STRUKTURA A VLASTNOSTI LITÝCH MATERIÁLŮ
Zadání projektů Projekt 1 - Struktura vybraných litých materiálů
Projekt 2 - Mechanické vlastnosti vybraných litých materiálů

 

FUNKČNÍ A NANOSTRUKTURNÍ MATERIÁLY (WFN)
Podklady k přednáškám Studijní materiály

 

MODELOVÁNÍ MATERIÁLŮ I (WMO)
Přednášky a cvičení Studijní materiály

 

ÚVOD DO FYZIKY MATERIÁLŮ (WUF)
Cvičení Obálka WUF
Stavba atomu
Krystalové struktury kovů
Termodynamika čistých látek
Termodynamika roztoků
Entalpické diagramy I pro obecné BRD
Entalpické diagramy II pro Fe-Fe3C
Tvorba proeutektoidního feritu
Konstrukce kinetických diagramů (ARA)
Kvantitativní metody hodnocení struktur
Difuze I
Difuze II
Konstrukční plasty
Přehled látky z předmětu, otázky na písemky

 

DEFORMACE A PORUŠOVÁNÍ MATERIÁLU (RDF)
Podklady pro cvičení Zkouška tahem - zadání, experimentální data
Únava materiálů - prezentace (část 1, část 2), zadání cvičení
Creep - zadání cvičení, experimentální data

 

Témata doktorského studia 2017/18

Příležitost pro studenty

 honeywell logo

Společnost Honeywell nabízí pozici pro studenta materiálového inženýrství. Zájemci naleznou detailní informace v přiloženém dokumentu.

Pracovní příležitosti

network logo

 Společnost NETWORK GROUP, s.r.o., divize speciální vláknové optiky hledá zaměstnance na pozici Vývojář v oblasti mikroobrábění femtosekundovým laserem.

 


 bibus metalsSpolečnost BIBUS METALS, s.r.o. hledá mezi našimi studenty či absolventy kolegyni nebo kolegu do obchodního oddělení (podrobnosti o nabízené pozici).