UMVI

Podklady pro výuku - letní semestr

ÚVOD DO MATERIÁLOVÝCH VĚD A INŽENÝRSTVÍ (BUM)
Všeobecné informace Program cvičení
Podmínky udělení zápočtu
Bezpečnost práce
Obálka BUMPodklady k přednáškámÚvod, vymezení pojmu materiálové vědy a inženýrství
Atomy, vazby, krystalografie, poruchy krystalové mřížky
Mechanické vlastnosti a jejich charakteristiky I
Mechanické vlastnosti a jejich charakteristiky II
Základy termodynamiky, kinetiky a difúze
Fáze a rovnovážné diagramy
Soustava železo - uhlík
Tuhnutí a krystalizace
Fázové přeměny v tuhém stavu
Kovové materiály
Keramické materiály
Polymery
Kompozity
Degradace materiálů
Další vlastnosti materiálů
Cvičení Úvod, světelná mikroskopie
Materiálografie
Krystalografie (příloha - Periodická soustava prvků)
Zkouška tvrdosti
Zkouška tahem
Zkouška rázem v ohybu
Únava materiálu
Binární rovnovážné diagramy I, II
Termická analýza
Diagram Fe-Fe3C
Diagram Fe-C
Zkouška Okruhy otázek pro přípravu ke zkoušce

 

ÚVOD DO MATERIÁLOVÝCH VĚD A INŽENÝRSTVÍ - FP (BUMvP)
Všeobecné informace Program cvičení
Podmínky udělení zápočtu
Bezpečnost práce
Přednášky Stavba hmoty
Základní binární diagramy
Diagramy Fe-C
Základní způsoby tepelného zpracování
Nelegované oceli
Legované oceli
Neželezné kovy
Technologie strojního obrábění
Nekonvenční technologie obrábění a Aditivní technologie
Tváření
Svařování
Slévárenství I
Slévárenství II
Cvičení Obálka BUMvP
Zkouška tahem
Zkouška tvrdosti a zkouška rázem v ohybu
Binární rovnovážné diagramy
Diagram Fe - Fe3C
Základy tepelného zpracování (ČSN 41 2050)
Nízkouhlíkové, korozivzdorné a nástrojové oceli
Grafitické litiny
Přehled technologií ve tváření kovů
Parametry svařování MAG, svařování ocelí dle EN (formulář MAG)
Výroba odlitků, technologie výroby forem a jader
Základy technologie obrábění I
Základy technologie obrábění II
Tavení, metalurgické zpracování a odlévání

 

DISLOKACE A PLASTICKÁ DEFORMACE (WDD)

Přednášky

Dislokace 01
Dislokace 02
Dislokace 03
Dislokace 04
Dislokace 05
Skripta Fotoelasticimetrie
Krystalová struktura pevných látek
Mechanismy plastické deformace
Úvod do teorie dislokací
Výpočty v rámci lineární izotropní elasticity

 

POVRCHOVÉ INŽENÝRSTVÍ (WPI)
Cvičení Mikroskopie
Mikrotvrdost
Povrchová drsnost
Scratch test (vrypová zkouška)
Nanoindentace

 

STRUKTURA A VLASTNOSTI LITÝCH MATERIÁLŮ
Zadání projektů Projekt 1 - Struktura vybraných litých materiálů
Projekt 2 - Mechanické vlastnosti vybraných litých materiálů

 

MODELOVÁNÍ MATERIÁLŮ I (WMO)
Přednášky a cvičení Studijní materiály

 

ÚVOD DO FYZIKY MATERIÁLŮ (WUF)
Cvičení Obálka WUF
Stavba atomu
Krystalové struktury kovů
Termodynamika čistých látek
Termodynamika roztoků
Entalpické diagramy I pro obecné BRD
Entalpické diagramy II pro Fe-Fe3C
Tvorba proeutektoidního feritu
Konstrukce kinetických diagramů (ARA)
Kvantitativní metody hodnocení struktur
Difuze I
Difuze II
Konstrukční plasty
Přehled látky z předmětu, otázky na písemky

 

DEFORMACE A PORUŠOVÁNÍ MATERIÁLU (RDF)
Podklady Únava materiálů - prezentace (část 1, část 2), zadání cvičení

 

Kariéra na ÚMVI

Hledáme kolegu na pozici
Technický pracovník laboratoře mechanických zkoušek.

Podrobnosti o nabízené pozici naleznete v přiloženém dokumentu.

Témata doktorského studia 2017/18

Příležitost pro studenty

 honeywell logo

Společnost Honeywell nabízí pozici pro studenta materiálového inženýrství. Zájemci naleznou detailní informace v přiloženém dokumentu.

Pracovní příležitosti

network logo

 Společnost NETWORK GROUP, s.r.o., divize speciální vláknové optiky hledá zaměstnance na pozici Vývojář v oblasti mikroobrábění femtosekundovým laserem.

 


 bibus metalsSpolečnost BIBUS METALS, s.r.o. hledá mezi našimi studenty či absolventy kolegyni nebo kolegu do obchodního oddělení (podrobnosti o nabízené pozici).