UMVI

Ústav materiálových věd a inženýrství si klade za cíl vychovávat odborníky z řad studentů, kteří jsou v praxi schopni využívat poznatků o metalurgii, zpracování materiálů přes jejich strukturu, mechanické a jiné užitné vlastnosti.

Obor bakalářského a magisterského studia materiálového inženýrství je zaměřen zejména na kovové materiály a jejich slitiny, keramické materiály, kompozity a polymerní materiály. Závěrečné práce studentů jsou každoročně oceňovány.

Ústav materiálových věd a inženýrství je v současnosti rozdělen na 4 odbory

  • Odbor kovových materiálů
  • Odbor keramiky a polymerů
  • Odbor strukturních a fázových analýz
  • Odbor mechaniky a designu materiálů

Napříč odbory vznikly týmy pracovníků, které se především zabývají těmito výzkumnými oblastmi:

  • perspektivní technologie v oblasti nanomateriálů a úprav povrchů kovových materiálů,
  • materiálově-technologické otázky a vlastnosti slitin hliníku, pokročilých slitin typu Mg-Li a intermetalických slitin typu TiAl, NiAl,
  • optimalizace chemického složení a vlastností vybraných niklových slitin pro letecký průmysl,
  • technologie přípravy, vlastnosti a užití keramických a kompozitních materiálů,
  • optimální volba dynamicky zatěžovaných konstrukčních materiálů a jejich svarových spojů.

Spojující články pro uvedené směry výzkumu leží ve vybavení laboratoří umožňující komplexní přístup k řešení problémů, vysoká vědecká a metodická úroveň experimentů, analýz a měření a samozřejmě schopnost profesionální interpretace výsledků.

Chybějící články komplexně pojatého vědeckého výzkumu jsou doplňovány v rámci spolupráce s vysokými školami a výzkumnými organizacemi v ČR i v zahraničí a s ústavy Akademie věd.

Aktivity pracoviště jsou úzce propojeny s činností výzkumného a vývojového centra NETME Centre a aktivitami Středoevropského technologického institutu CEITEC.

Ústav pořádá základní a specializované kurzy pro pracovníky metalografických a mechanických laboratoří.