UMVI

Hledáme partnery a nabízíme spolupráci

Co děláme

Aktivity Ústavu materiálových věd a inženýrství (Odbor kovových materiálů, Odbor keramiky a polymerů, Odbor strukturních a fázových analýz a Odbor mechaniky a designu materiálů) zahrnují tyto stěžejní směry a problémy:

 • perspektivní technologie v oblasti nanomateriálů, úprav povrchů kovových materiálů, materiálově-technologické otázky a vlastnosti slitin hliníku, pokročilých slitin typu Mg-Li a intermetalických slitin typu TiAl, NiAl, ADI litin;
 • optimalizace tepelného zpracování včetně povlakování a přípravy ochranných tepelných bariér;
 • optimalizace chemického složení a vlastností vybraných niklových slitin pro letecký průmysl;
 • vybrané otázky přípravy, vlastností a užití keramických a kompozitních materiálů;
 • otázky optimální volby dynamicky zatěžovaných konstrukčních materiálů a jejich svarových spojů;
 • vybrané otázky materiálově-technologických vlastností a užití tvárných litin atp.

Spojujícími články pro uvedené směry výzkumu jsou: vybavení laboratoří umožňující komplexní přístup, vysoká vědecká a metodická úroveň experimentů, analýz a měření, možnost hluboké interpretace původních výsledků.

Chybějící články komplexně pojatého vědeckého výzkumu jsou doplňovány v rámci spolupráce s vysokými školami v ČR a v zahraničí a s ústavy Akademie věd.

Pedagogické zázemí ve spojení s dlouhodobou spoluprací s průmyslovými partnery umožňuje kvalitní zabezpečování specializovaných kvalifikačních kurzů v oblasti metalografie, strukturní a fázové analýzy, mechanického zkoušení a nedestruktivního zkoušení materiálů.

Co nabízíme

 • Spolupráci na vědeckém výzkumu a vývoji ve výše uvedených oblastech včetně vývoje pokročilých technologií na laboratorní i průmyslové úrovni.
 • Spolupráci na projektech využívající jak experimentální vybavení pracoviště a erudici akademických pracovníků tak možnost komplexně pojatého vědeckého výzkumu s úzkou návazností na průmyslové partnery a pracoviště v zahraničí.
 • Materiálové rozbory a fázové analýzy a výpočty, optimalizaci mikrostruktury slitin, optimalizaci mikrostruktury lehkých kovů, optimalizaci tepelného zpracování, zpracování elektronovým paprskem, zkoušky v kondenzační a korozní komoře.
 • Analýzy poškození, analýzy a expertizy havárií, fraktografické analýzy, analýzy provozní degradace materiálů, strukturní a chemické analýzy, analýzy mechanických vlastností, obrazové analýzy, analýzy EBSD, rtg. mikroanalýzy, rtg. fázové analýzy.
 • Kurzy a školení ve vybraných oblastech – technologie, strukturní analýza, mechanické vlastnosti apod.

Vybavení

 • analytické komplexy (EDS, WDS, EBSD) včetně elektronové mikroskopie FEG SEM ZEISS, SEM PHILIPS, JEOL
 • atomový absorpční spektrometr THERMO SOLAR
 • dilatometr vysokoteplotní LINSEIS
 • hydraulický univerzální trhací stroj EU40 (400 kN)
 • izostatický lis ABB Autoclave a Abra Sinter AG
 • korozní komora ANGELANTONI
 • kyvadlová kladiva HECKERT a MFL
 • laserový analyzátor velikosti částic HORIBA
 • mikrovlnný rozkladný reaktor ANTON PAAR
 • naprašování kovových prášků za studena
 • opticko emisní spektrometr s doutnavým výbojem SPECTRUMAT
 • rentgenové difraktometry PHILIPS a SIEMENS
 • servohydraulický testovací systém INSTRON
 • světelné mikroskopy OLYMPUS včetně systémů obrazových analýz
 • technologie využívající elektronový paprsek – svařování, povrchové zpracování a legování
 • tvrdoměry a mikrotvrdoměry LECO
 • ultrazvukový defektoskop OLYMPUS OmniScan
 • ultrazvukový reaktor SONIC
 • univerzální elektromechanický zkušební stroj pro zkoušky při teplotách od -70 do 1000°C Zwick
 • vstřikolis ARBURG
 • vysokofrekvenční pulsátor AMSLER
 • vysokoteplotní dilatometr LINSEIS
 • zařízení pro tepelné zpracování

Reference

Mezi naše nejvýznamnější partnery patří

 • ASB Industries, Inc., Ohio, USA
 • Bodycote HT s.r.o., Liberec
 • Bosch Diesel s.r.o., Jihlava
 • ČVUT Praha
 • Danaher Motion, s.r.o., Brno
 • DT výhybkárna a strojírna, a.s., Prostějov
 • Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Německo
 • Hanácké železárny a pérovny, a. s., Prostějov
 • Helmut-Schmidt Universitat, Hamburk, Německo
 • Heriot-Watt University, Edinburgh, Skotsko
 • Honeywell, Brno
 • Kovolit, a.s., Modřice
 • Koyo Bearing Česká republika s.r.o., Brno
 • Laboratoire d'Etudes et de Recherches sur les Matériaux, les Procédés et les Surfaces, Université de Technologie de Belfort Montbéliard, Belfort Montbéliard, Francie
 • Lasak, s.r.o., Praha
 • Mubea - HZP s.r.o., Prostějov
 • Nanyang Technological University, Singapur
 • National Institute of Materials Science, Tsukuba, Japonsko
 • Ningbo Institute of Materials Technology & Engineering, Chinese Academy of Sciences, Ningbo, Čína
 • Philippine Council for Industry Energy and Emerging Technologies, Research and Development (PCIEERD), Department of Science and Technology (DOST), Manila, Filipíny
 • Plasma Giken Co. Ltd., Saitama, Japonsko
 • PlasmaMetal s.r.o., Brno
 • První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s., Velká Bíteš
 • Saint-Gobain Advanced Ceramics, s.r.o., Turnov
 • SAV Košice, Slovensko
 • Siemens Industrial Turbomachinery, s.r.o., Brno
 • Singapore Technologies-Kinetics, Singapur
 • STU Bratislava, Slovensko
 • Swinburne University of Technology, Melbourne, Austrálie
 • Swiss Federal Institute of Technology Lausanne
 • Tampere University of Technology, Tampere, Finsko
 • Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Modena, Itálie
 • University of Novi Sad
 • Ústav fyziky materiálů AVČR, Brno
 • Ústav fyziky plazmatu AVČR, Praha
 • VŠB TU Ostrava
 • ZKL Brno, a. s., Brno
 • ŽĎAS, a.s., Žďár n. Sáz.
 • ŽDB Group, a.s., Bohumín
 • ŽU Žilina, Slovensko

 

analytické komplexy (EDS, WDS, EBSD) včetně elektronové mikroskopie FE SEM ZEISS,  SEM PHILIPS, JEOL
atomový absorpční spektrometr THERMO SOLAR 
dilatometr vysokoteplotní LINSEIS 
hydraulický univerzální trhací stroj EU40 (400 kN) 
izostatický lis ABB Autoclave a Abra Sinter AG 
korozní komora ANGELANTONI
kyvadlová kladiva HECKERT a MFL 
laserový analyzátor velikosti částic HORIBA 
mikrovlnný rozkladný reaktor ANTON PAAR 
naprašování kovových prášků za studena
opticko emisní spektrometr s doutnavým výbojem SPECTRUMAT 
rentgenové difraktometry PHILIPS a SIEMENS 
servohydraulický testovací systém INSTRON 
světelné mikroskopy OLYMPUS včetně systémů obrazových analýz 
technologie využívající elektronový paprsek – svařování, povrchové zpracování a legování
tvrdoměry a mikrotvrdoměry LECO 
ultrazvukový defektoskop OLYMPUS OmniScan 
ultrazvukový reaktor SONIC 
univerzální elektromechanický zkušební stroj pro zkoušky při teplotách od -70 do 1000°C Zwick
vstřikolis ARBURG 
vysokofrekvenční pulsátor AMSLER 
vysokoteplotní dilatometr LINSEIS 
zařízení pro tepelné zpracování