UMVI
okm1 okp1 osfa1omdm1

banner bp_dp_22_23

banner studuj na umvi

ÚMVI na Noci vědců 2018

I v tomto roce se Ústav materiálových věd a inženýrství zúčastnil celoevropské akce Noc vědců, která umožňuje široké veřejnosti nahlédnout do světa vědy a výzkumu. Akce se konala v pátek 5. října a UMVI se společně s dalšími ústavy FSI prezentovalo, již tradičně, v Technickém muzeu v Brně.

Tématem letošního ročníku bylo 100 let české vědy a náš stánek se zaměřil na Historii materiálového výzkumu v českém leteckém průmyslu. Návštěvníci si mohli prohlédnout mikrostruktury materiálů, které se používaly a používají pro stavbu letadel, od plátna po niklové superslitiny. Dále byla představena budoucnost ve výrobě leteckých komponent v podobě 3D tiskárny. Velký zájem byl o možnost vlastnoručního zlomení výztuh křídla na modelu Spitfire, který poukazoval na nutnost pravidelných kontrol při provozu letadel. U dětí sklidilo největší úspěch poskládání si své vlastní vlaštovky z izotropního 2D kompozitního materiálu (papíru).

Technické muzeum navštívilo během šesti hodin téměř 1900 návštěvníků a zástupci UMVI provedli desítky experimentů, zodpověděli desítky dotazů a poskládali stovky vlaštovek.

Další fotografie z Technického muzea je možné najít na facebookové stránce fakulty.

nv01 nv03
nv02