UMVI
okm1 okp1 osfa1omdm1

banner bp_dp_22_23

banner studuj na umvi

Školení: Bezpečnost práce v laboratořích

V úterý 18. března proběhlo komplexní školení bezpečnosti práce v laboratořích, určené  pracovníkům a studentům ústavu.

Školení vedl Ing. Petr Dostál, certifikovaný lektor v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Účastníci se seznámili s následujícími oblastmi bezpečnosti práce v laboratořích:

  • zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích,
  • používání osobních ochranných prostředků,
  • zacházení s elektrickými zařízeními,
  • správné a bezpečné užívání elektrické instalace laiky,
  • označování lahví na plyny,
  • první pomoc při popálení, otravách plyny, úrazy elektrickým proudem,
  • hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek,
  • požární ochrana a další.

Školení se zúčastnilo 27 pracovníků a studentů.

 

logolink cz