UMVI
okm1 okp1 osfa1omdm1

banner bp dp

banner studuj na umvi

Rozšíření přístroje Revetest Scratch Tester

Na Ústavu materiálových věd a inženýrství FSI VUT v Brně byl v rámci řešení projektu FRVŠ "Rozšíření výuky Inženýrství povrchů o mikrovrypovou zkoušku (reg. číslo 638/2013)" nainstalován nanoindentační modul NHT2 od společnosti CSM Instruments. Jedná se o rozšíření přístroje Revetest Scratch Tester o instrumentovanou nanoindentační hlavu s rozsahem zatížení 0,1 - 500 mN.

Nové zařízení umožňuje rozšířit úroveň a možnosti výuky experimentálních metod a okruhy témat vysokoškolských kvalifikačních prácí v magisterském a doktorském studijním programu nejen na FSI VUT v Brně. Příkladem jsou nově zařazená témata cvičení v předmětu Povrchové inženýrství (Cviceni_01, Cviceni_02).

 

CSM-NHT2