UMVI
okm1 okp1 osfa1omdm1

banner bp dp

banner studuj na umvi

Přednáška "Hodnocení životnosti tlakové nádoby reaktoru z hlediska náhlého lomu"

Dne 16. 4. 2013 se na ÚMVI uskutečnila přednáška RNDr. Vladislava Pištory, CSc. z ÚJV Řež a.s. na téma „Hodnocení životnosti tlakové nádoby reaktoru z hlediska náhlého lomu".

RNDr. Vladislav Pištora, CSc.V úvodní části byli posluchači seznámeni s konstrukcí tlakových nádob rektorů (TNR) typu VVER a s filosofií deterministických odhadů jejich odolnosti vůči křehkému lomu s uvážení zejména tlakově-teplotních šoků (TTS), výskytu defektů a zkřehnutí v důsledku fluence neutronů. V dalších částech přednášky pak byly detailně probírány jednotlivé části presentovaného obecného schématu analýz TTS podle metodiky (programu) VERLIFE. Konkrétně se jednalo o termo-hydraulické analýzy, pevnostní analýzy a hodnocení radiačního zkřehnutí TNR s uvážením výsledků svědečných programů.

Přednášku s velikým zájmem vyslechli studenti 3. a 5. ročníku materiálového inženýrství a zájemci z řad pracovníků ÚMVI.

Přednáška se konala v rámci projektu CZ.1.07/2.3.00/20.0197, Víceoborový tým v oblasti designu materiálů a jeho zapojení do mezinárodní kooperace, financovaného z Operačního programu vzdělání pro konkurenceschopnost.

 

ujv01

ujv02

 

 

 

 

 

 

 

 

logolink cz